องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
36689   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

งานการคลังทั้งหมด

ค้นหาจาก :
08/10/2564 : สขร เดือน กันยายน 2564 4
03/09/2564 : สขร เดือน สิงหาคม 2564 4
11/08/2564 : สขร เดือน กรกฎาคม 2564 16
02/07/2564 : สขร เดือน มิถุนายน 2564 7
01/06/2564 : สขร เดือน พฤษภาคม 2564 3
01/06/2564 : สขร เดือน เม.ย 64 4
20/07/2564 : เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9
30/06/2564 : จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 16
20/07/2563 : จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 16
02/07/2564 : ประกาศขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 17
01/10/2563 : แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 37
15/01/2564 : รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 59
14/04/2564 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 34
04/03/2564 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 23
01/10/2563 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 35
20/04/2564 : สขร. เดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 30
10/03/2564 : สขร. เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 26
10/02/2564 : สขร. เดือน มกราคา ประจำปีงบประมาณ 2564 23
13/01/2564 : สขร. เดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 25
08/12/2563 : สขร. เดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2564 36
06/11/2563 : สขร. เดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 29
31/03/2564 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในรอบ 6 เดือน 43
01/10/2563 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 36
08/01/2564 : ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 75
18/12/2563 : อัตราภาษีป้าย เริ่ม 1 มกราคม 2564 47
14/12/2563 : ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 38
31/07/2563 : สขร. เดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 35
01/10/2563 : สขร. เดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563 38
31/08/2563 : สขร. เดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 38
01/09/2563 : ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม พ.ศ.๒๕๖๓ 82
15/01/2563 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2562 130
14/07/2563 : สขร. เดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2563 96
04/06/2563 : สขร. เดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 95
06/05/2563 : สขร. เดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ 2563 101
06/04/2563 : สขร. เดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 94
05/03/2563 : สขร. เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 82
03/02/2563 : สขร. เดือน มกราคา ประจำปีงบประมาณ 2563 66
05/12/2562 : สขร. เดือน พศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2562 52
08/01/2563 : สขร. เดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 56
04/11/2562 : สขร. เดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 56
01/10/2562 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 55
14/07/2563 : สขร. เดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2563 61
21/05/2563 : ประกาศราคากลาง 109
07/05/2563 : ประกาศราคากลาง 56
07/05/2563 : ประกาศราคากลาง 67
10/03/2563 : ประกาศราคากลาง 65
28/02/2563 : ประกาศราคากลาง 71
28/02/2563 : ประกาศราคากลาง 79
28/02/2563 : ประกาศราคากลาง 46
28/02/2563 : ประกาศราคากลาง 47


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2