องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นางสาวนิภาพร  กงชา
นางสาวนิภาพร กงชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เบอร์ติดต่อ :0614424632
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
55169   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

หัวหน้าส่วนราชการ

นายณัฐวุฒิ อติรัตนวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เบอร์ติดต่อ :083-2845898
นายณัฐวุฒิ​ อติรัตนวงษ์​
รองปลัด​องค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ : 083-2845898
นางจิรภาภรณ์ มีนอก
หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์ติดต่อ : 081-3203936
นายอนุวัตร ช่างทา
ผู้อำนวนการกองคลัง เบอร์ติดต่อ : 061-9287557
นายนครินทร์ รัตนเรืองศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์ติดต่อ : 088-0366319
นายขชล เขียวโพธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา เบอร์ติดต่อ : 098-5842993