องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นางสาวนิภาพร  กงชา
นางสาวนิภาพร กงชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เบอร์ติดต่อ :0614424632
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
35   คน
สถิติทั้งหมด
55170   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

กองคลัง

นายอนุ​วัตร​ ช่างทา​
ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์ติดต่อ : 061-9287557
นางนภัทร ศิริวงษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เบอร์ติดต่อ : 064-6451716
นายศักรินทร์ เฉวียงหงษ์
เจ้าพนักงานพัสดุ เบอร์ติดต่อ:0616784242
นางสาวศิริยากร แสงภารา
นักวิชาการเงินและบัญชี เบอร์ติดต่อ:0929698439
นายนันทิภาค หนองนงค์
จ้างเหมาจัดเก็บฯ
นางสาวถิรดา ธนะภูมิชัย
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ เบอร์ติดต่อ : 091-0523878
นางสาววรรณภา พิมพ์สิงห์
ผช.จนท.การเงินฯ เบอร์ติดต่อ : 080-1886159