องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นายจรัส   แสงพันธ์
นายจรัส แสงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
149   คน
สถิติทั้งหมด
23757   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

กองคลัง

นายอนุ​วัตร​ ช่างทา​
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนภัทร ศิริวงษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางพรรณทิพย์ วงษ์ทรงยศ
นักวิชาการศึกษา รักษาการ เจ้าหน้าที่พัสดุ
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววรรณภา พิมพ์สิงห์
ผช.จนท.การเงินฯ
นางสาวถิรดา ธนะภูมิชัย
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายนันทิภาค หนองนงค์
จ้างเหมาจัดเก็บฯ