องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นางสาวนิภาพร  กงชา
นางสาวนิภาพร กงชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เบอร์ติดต่อ :0614424632
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
37   คน
สถิติทั้งหมด
55172   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    45.16k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    45.34k
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21    52.85k
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22    48.46k
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34    48.43k
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33    46.57k
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร    47.77k
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32    45.92k
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร    45.37k
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21    52.39k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1