องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นางสาวนิภาพร  กงชา
นางสาวนิภาพร กงชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เบอร์ติดต่อ :0614424632
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
37   คน
สถิติทั้งหมด
55172   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
23/11/2565 : ประกาศรับโอนย้าย ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
12/09/2565 : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
06/09/2565 : โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
06/10/2564 : ประการผลการลดพลังงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
07/06/2565 : ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
22/04/2565 : ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี 2565
28/02/2565 : ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ..๒๕๖๕
08/12/2564 : ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565
02/07/2564 : ประกาศขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
02/02/2564 : ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564
02/02/2564 : ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2563
12/01/2564 : รายงานงบการเงินประจำปี 2563
14/12/2563 : เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564
01/09/2563 : ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม พ.ศ.๒๕๖๓
17/07/2563 : ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
23/06/2563 : ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ
22/06/2563 : บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแนบประกาศสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานทั่วไปเป็นวิชาการ
22/06/2563 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานทั่วไปเป็นวิชาการ
18/05/2563 : ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
08/05/2563 : เอกสารประกอบการรับสมัครสอบ


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2