องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นางสาวนิภาพร กงชา
นางสาวนิภาพร กงชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เบอร์ติดต่อ :0614424632
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
60139   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563
ภาพกิจกรรม อบต.ภูเวียง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...
 • โครงการอบรม ส่งเสริม และสนับสนุนการพั...
  โครงการอบรม ส่งเสริม และสนับสนุนการพั...
 • โครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรให้ปลอ...
  โครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรให้ปลอ...
 • โครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีพอเพียงด้วยเ...
  โครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีพอเพียงด้วยเ...
 • โครงการภาคีห่วงใย ประสานใจรวมพลังสร้า...
  โครงการภาคีห่วงใย ประสานใจรวมพลังสร้า...
 • ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของปร...
  ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของปร...
 • โครงการส่งเสริม "การใช้สื่อออนไล...
  โครงการส่งเสริม "การใช้สื่อออนไล...
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่...
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่...
 • โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎ...
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎ...
 • โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก หม...
  โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก หม...
 • โครงการสูงวัย สูงค่า ชราอย่างมีศักดิ์...
  โครงการสูงวัย สูงค่า ชราอย่างมีศักดิ์...
 • โครงการ อบต. รวมใจ อสม.ยุคใหม่ ห่วงใย...
  โครงการ อบต. รวมใจ อสม.ยุคใหม่ ห่วงใย...
 • โครงการคู่หูคู่ใจ ลดโรคไม่ติดต่อเรื่อ...
  โครงการคู่หูคู่ใจ ลดโรคไม่ติดต่อเรื่อ...
 • โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้...
  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้...
 • โครงการภาคีห่วงใยประสานใจรวมพลัง สร้า...
  โครงการภาคีห่วงใยประสานใจรวมพลัง สร้า...
 • ศูนย์การเรียนรู้พร้อมให้คำปรึกษาด้านก...
  ศูนย์การเรียนรู้พร้อมให้คำปรึกษาด้านก...
 • โครงการฟันสวยด้วยมือเรา ประจำปี 2563
  โครงการฟันสวยด้วยมือเรา ประจำปี 2563
 • โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน...
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน...
นายณัฐวุฒิ  อติรัตนวงษ์
นายณัฐวุฒิ อติรัตนวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เบอร์ติดต่อ :083-2845898
นายกุศล ประเสริฐไทย
นายกุศล ประเสริฐไทย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ :081-0866739
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
โทร.043-291592

สขร. สิงหาคม 2565
ลงข่าว : 07/09/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 38
สขร. เดือนกรกฎาคม 2565
ลงข่าว : 03/08/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 42
สขร. มิถุนายน 2565
ลงข่าว : 05/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 38
สขร. เดือนพฤษภาคม 2565
ลงข่าว : 06/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 36
สขร.เดือน เมษายน 2565
ลงข่าว : 03/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 34
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ..๒๕๖๕ เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือน
ลงข่าว : 01/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 71
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
17/01/2023 : จ้างเหมาปรับเกรดเกลี่ยพร้อมฝังกลบขยะภายในพื้นที่บ่อทิ้งขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2023 : ซื้อขนม ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2023 : จ้างเหมาปรับเกรดเกลี่ยพร้อมฝังกลบขยะภายในพื้นที่บ่อทิ้งขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/12/2022 : จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2022 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2022 : ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2022 : จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กท-2069 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2022 : จ้างเหมาขนวัสดุก่อสร้างหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2022 : โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
11/11/2022 : ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Test youtube video
เพลงรำวงวันสงกรานต์
ที่มาของ วันจักรี 6 เมษายน ของทุกปี


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมสรรพากร
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ศาลปกครอง
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงการคลัง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมจัดหางาน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ธ.ธกส
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ธ.ออมสิน
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมทางหลวง