องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นายจรัส   แสงพันธ์
นายจรัส แสงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
22   คน
สถิติทั้งหมด
24290   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

คณะผู้บริหาร

นายจรัส แสงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
นายวิสิฐศักดิ์ เรืองศิริวัฒนกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
นางกันทิมา แก้วภิรมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
นายชุมพร เขียวประดิษฐ์
เลขานายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง