องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นางสาวนิภาพร  กงชา
นางสาวนิภาพร กงชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เบอร์ติดต่อ :0614424632
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
55176   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

สำนักปลัด

นางจิรภาภรณ์ มีนอก
หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์ติดต่อ : 081-3203936
ว่าง
นักวิเคราะห์​นโยบาย​และแผน เบอร์ติดต่อ :
นายคมกริช แสงฤทธิ์
นักพัฒนาชุมชน เบอร์ติดต่อ : 085-7496992
นายเชิดเชาว์ สุดาเดช
นิติกร เบอร์ติดต่อ : 094-2349080
จ.ส.อ.ไชยศิริ แซ่เตีย
นักทรัพยากรบุคล เบอร์ติดต่อ : 080-7696627
พ.จ.อ.กิตติ ทองขาล
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เบอร์ติดต่อ : 082-7914003
นางสาวพรรธิภา ศิริจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ เบอร์ติดต่อ:0885720591
นางสาวเอมอร โพธิ์ดา
ผช.จนท.ธุรการ เบอร์ติดต่อ : 084-7927051
นายสุทธิดล นามบัณฑิต
ผช.จนท.ป้องกันฯ เบอร์ติดต่อ : 086-2369879
นางสาวสุภาวดี โพธิ์ไหม
ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ
นาย​สมใจ​ ผิวอ่ำ​
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป​ กู้ชีพกู้ภัย
นายคำพอง​ ชัยโคสาร​
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป​ กู้​ชีพ​กู้ภัย​
นายนิยม​ เกลียวทอง​
พักงาน​จ้างเหมาทั่วไป​ กู้ชีพกู้ภัย​
นายบรรจบ​ คำพุก​
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป​ กู้ชีพ​กู้ภัย​
นายวีระยุทธ กิตติยานุรักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางจำรัส สารีวงษ์
แม่บ้าน
นายคำพอง วิเศษ
นักการภารโรง