องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นายจรัส   แสงพันธ์
นายจรัส แสงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
106   คน
สถิติทั้งหมด
23871   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

สำนักปลัด

นางจิรภาภรณ์ มีนอก
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวเบญจมาศ ทุมสุด
นักวิเคราะห์​นโยบาย​และแผน
นายคมกริช แสงฤทธิ์
นักพัฒนาชุมชน
นายเชิดเชาว์ สุดาเดช
นิติกร
จ.ส.อ.ไชยศิริ แซ่เตีย
เจ้าพนักงานธุรการ
พ.จ.อ.กิตติ ทองขาล
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นางสาวเอมอร โพธิ์ดา
ผช.จนท.ธุรการ
นายสุทธิดล นามบัณฑิต
ผช.จนท.ป้องกันฯ
นางสาวสุภาวดี โพธิ์ไหม
ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ
นายเลิศวิท​ย์ เพียหล้า​
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา​สาธารณภัย​
นาย​สมใจ​ ผิวอ่ำ​
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป​ กู้ชีพกู้ภัย
นายคำพอง​ ชัยโคสาร​
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป​ กู้​ชีพ​กู้ภัย​
นายนิยม​ เกลียวทอง​
พักงาน​จ้างเหมาทั่วไป​ กู้ชีพกู้ภัย​
นายบรรจบ​ คำพุก​
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป​ กู้ชีพ​กู้ภัย​
นายวีระยุทธ กิตติยานุรักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางจำรัส สารีวงษ์
แม่บ้าน
นายคำพอง วิเศษ
นักการภารโรง