องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นายจรัส   แสงพันธ์
นายจรัส แสงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
154   คน
สถิติทั้งหมด
23762   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

21/09/2020 : จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง (ชนิดกิ่งเดียว) ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรีบุญเรือง-ภูเวียง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2020 : โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง (ชนิดกิ่งเดียว) ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรีบุญเรือง-ภูเวียง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
18/09/2020 : จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ 84-9651 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2020 : ซื้อซื้อและแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ 84-9651 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2020 : ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2020 : จ้างโครงการลาดยางปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านบุ่งมะไฟ ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2020 : จ้างเหมารถตู้โดยสาร ไปกลับ ขอนแก่น-เลย จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2020 : จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2020 : โต๊ะทำงาน
10/09/2020 : โครงการลาดยางปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านบุ่งมะไฟ ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
10/09/2020 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2020 : ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ ตามโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2020 : จ้างโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียห้องน้ำและอื่น ๆ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2020 : จ้างเหมาเครื่องจักร ปรับเกรดเกลี่ย ฝังกลบขยะบริเวณพื้นที่บ่อขยะและงานอื่นๆบริเวณพื้นที่บ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2020 : โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียห้องน้ำและอื่น ๆ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
26/08/2020 : จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโพนเพ็ก ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/08/2020 : โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโพนเพ็ก ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
17/08/2020 : จ้างโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองเชือก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินคันทางสายเพื่อการเกษตร พร้อมลงหินคลุกผิวจราจรปรับเกรดเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๗ บ้านโพนเพ็ก ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2020 : ซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/08/2020 : โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองเชือก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
11/08/2020 : จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2020 : ซื้อโครงการจัดซื้อยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป (ยางมะตอยสำเร็จรูป) องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2020 : ซื้อโครงการจัดซื้อยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป (ยางมะตอยสำเร็จรูป) องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2020 : โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
07/08/2020 : ซื้อโครงการจัดซื้อยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป (ยางมะตอยสำเร็จรูป) องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/2020 : โครงการจัดซื้อยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป (ยางมะตอยสำเร็จรูป) องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
31/07/2020 : โครงการก่อสร้างถนนดินคันทางสายเพื่อการเกษตร พร้อมลงหินคลุกผิวจราจรปรับเกรดเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๗ บ้านโพนเพ็ก ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
30/07/2020 : จ้างโครงการซ่อมแซมสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโพนเพ็ก ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง