องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
36689   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

20/09/2021 : ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ หมู่ที่4 และหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2021 : จ้างโครงการปรับปรุงป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโพนเพ็ก ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2021 : จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่โดยรอบ (ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเพ็ก) หมู่ที่ ๘ บ้านโพนเพ็ก ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2021 : จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่โดยรอบ (ติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเพ็ก) หมู่ที่ ๘ บ้านโพนเพ็กตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2021 : โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่โดยรอบ (ติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเพ็ก) หมู่ที่ ๘ บ้านโพนเพ็กตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
16/09/2021 : โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่โดยรอบ (ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเพ็ก) หมู่ที่ ๘ บ้านโพนเพ็กตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
10/09/2021 : โครงการปรับปรุงป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโพนเพ็ก ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
06/09/2021 : ซื้อเครื่องอุปโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กักตัวที่ศูนย์พักคอยขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2021 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พักคอยขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้กักตัวที่ศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2021 : จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/08/2021 : จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เสาธงหน้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/08/2021 : โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
23/08/2021 : จ้างโครงการปรับปรุงทางเชื่อมเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโพนเพ็ก ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2021 : ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เสาธงหน้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
20/08/2021 : โครงการปรับปรุงทางเชื่อมเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนเพ็ก ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
16/08/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2021 : ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุงบรรจุ ขนาด 20 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/07/2021 : จ้างเหมาทำป้ายธงสามเหลี่ยม (ธงญี่ปุ่น) รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างประตูเหล็กเลื่อนทางเข้าพื้นที่บ่อขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่บ่อขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่บ่อขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในพื้นที่บ่อทิ้งขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/2021 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่บ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
13/07/2021 : โครงการก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่บ่อขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
13/07/2021 : โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ปรับเกลี่ยเรียบ) ภายในพื้นที่บ่อทิ้งขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
13/07/2021 : โครงการก่อสร้างประตูเหล็กเลื่อนทางเข้าพื้นที่บ่อขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
12/07/2021 : ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/07/2021 : โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น