องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นางสาวนิภาพร  กงชา
นางสาวนิภาพร กงชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เบอร์ติดต่อ :0614494632
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
32   คน
สถิติทั้งหมด
43960   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

19/05/2022 : โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
09/05/2022 : ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2022 : ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2022 : จ้างรถทัวร์ ไป-กลับ ขอนแก่น จันทบุรี ระยอง ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2565 ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จ
26/04/2022 : จ้างรถทัวร์ ไป-กลับ ขอนแก่น จันทบุรี ระยอง ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2565 ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จ
26/04/2022 : จ้างรถทัวร์ ไป-กลับ ขอนแก่น จันทบุรี ระยอง ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2565 ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จ
22/04/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารและน้ำดื่ม โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่วันที่ 22 มีนาคม - 8 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2022 : จ้างรถทัวร์ ไป-กลับ ขอนแก่น จันทบุรี ระยอง ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2565 ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จ
22/04/2022 : จ้างรถทัวร์ ไป-กลับ ขอนแก่น จันทบุรี ระยอง ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2565 ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จ
22/04/2022 : จ้างรถทัวร์ ไป-กลับ ขอนแก่น จันทบุรี ระยอง ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2565 ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จ
08/04/2022 : ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร แบบมีล้อ มีฝาปิดด้านบน พร้อมพ่นอบต.ภูเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/04/2022 : ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร แบบมีล้อ มีฝาปิดด้านบน พร้อมพ่นอบต.ภูเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/04/2022 : จ้างเหมาทาสีอาคารศาลเจ้าจอมนรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2022 : ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร แบบมีล้อ มีฝาปิดด้านบน พร้อมพ่นอบต.ภูเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2022 : ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร แบบมีล้อ มีฝาปิดด้านบน พร้อมพ่นอบต.ภูเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2022 : ซื้อซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร แบบมีล้อ มีฝาปิดด้านบน พร้อมพ่นอบต.ภูเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (จุดที่ ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านนาก้านเหลือง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านนาก้านเหลือง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (จุดที่ ๓) หมู่ที่ ๑ บ้านนาก้านเหลือง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านบุ่งมะไฟ ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านโพนเพ็ก ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2022 : ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (ขนาดบรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2022 : โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านนาก้านเหลือง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
23/03/2022 : โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (จุดที่ ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านนาก้านเหลือง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
23/03/2022 : โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (จุดที่ ๓) หมู่ที่ ๑ บ้านนาก้านเหลือง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
23/03/2022 : โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านบุ่งมะไฟ ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
23/03/2022 : โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านโพนเพ็ก ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
23/03/2022 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง