องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นางสาวนิภาพร  กงชา
นางสาวนิภาพร กงชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เบอร์ติดต่อ :0614424632
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
55176   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

17/11/2022 : ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2022 : จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กท-2069 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2022 : จ้างเหมาขนวัสดุก่อสร้างหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2022 : โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
11/11/2022 : ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2022 : โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
08/11/2022 : จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-9651 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านภูเวียง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านบุ่งมะไฟ ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านภูเวียง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2022 : ซื้อซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2022 : ซื้อซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างติดไฟกระพริบเตือนร่วมทางแยกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านก้านเหลือง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านโพนเพ็ก ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๑ บ้านนาก้านเหลือง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2022 : ซื้อซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2022 : ซื้อซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2022 : ซื้อซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2022 : โครงการก่อสร้างติดไฟกระพริบเตือนร่วมทางแยกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านก้านเหลือง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
07/09/2022 : โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านโพนเพ็ก ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
07/09/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายที่ ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านโพนเพ็ก ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายที่ ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านโพนเพ็ก ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สาย ๓ หมู่ที่ ๘ บ้านโพนเพ็ก ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง