องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
36689   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

สมาชิกสภา

ว่าง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ร้อยตรีชุมพล น้อยก่ำ
รองประธานสภาฯ เบอร์ติดต่อ : 081-5446084
นางเยาวนี ศรีทน
สมาชิก อบต. ม. 1 เบอร์ติดต่อ : 083-2914963
นายขจร แซ่ลี้
สมาชิก อบต. ม. 1 เบอร์ติดต่อ : 098-3946991
นางคำเฟือง จันทะสุข
สมาชิก อบต. ม. 2 เบอร์ติดต่อ : 086-2528590
นางจุไรพร เขียวประดิษฐ์
สมาชิก อบต. ม. 2 เบอร์ติดต่อ : 087-6433054
นางสมร นามละคร
สมาชิก อบต. ม. 3 เบอร์ติดต่อ : 084-5104611
นายทองก้าน ปัจจัย
สมาชิก อบต. ม. 5 เบอร์ติดต่อ : 094-2905211
นายประยูร โนนทิง
สมาชิก อบต. ม. 5 เบอร์ติดต่อ : 090-3385809
นายชัยสิทธิ์ คนสันต์
สมาชิก อบต. ม. 6 เบอร์ติดต่อ : 089-5769639
นางสมคิด ทองดา
สมาชิก อบต. ม. 6 เบอร์ติดต่อ : 063-0514609
นายจรูญ นามนวด
สมาชิก อบต. ม. 8 เบอร์ติดต่อ : 093-4090619
นายสมบูรณ์ ดวงคำจันทร์
สมาชิก อบต. ม. 8 เบอร์ติดต่อ : 089-2529486