องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นางสาวนิภาพร  กงชา
นางสาวนิภาพร กงชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เบอร์ติดต่อ :0614424632
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
39   คน
สถิติทั้งหมด
55174   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

สมาชิกสภา

นายกุศล ประเสริฐไทย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์ติดต่อ :081-0866739
นายวิทวัส ผาทอง
รองประธานสภาฯ เบอร์ติดต่อ : 065-4100540
นางเยาวนี ศรีทน
สมาชิก อบต. ม. 1 เบอร์ติดต่อ : 083-2914963
นางคำเฟือง จันทะสุข
สมาชิก อบต. ม. 2 เบอร์ติดต่อ : 086-2528590
นางสมร นามละคร
สมาชิก อบต. ม. 3 เบอร์ติดต่อ : 084-5104611
นายพิทยา สมรรถชัย
สมาชิก อบต. ม. 4 เบอร์ติดต่อ : 099-0890086
นายวิทวัส ผาทอง
สมาชิก อบต. ม. 5 เบอร์ติดต่อ : 065-4100540
นายกุศล ประเสริฐไทย
สมาชิก อบต. ม. 6 เบอร์ติดต่อ :062-1023853
นางสนิท นามบัณฑิต
สมาชิก อบต. ม. 7 เบอร์ติดต่อ : 089-2529486
นางสาวจันเพ็ญ พลโพธิ์
สมาชิก อบต. ม. 8 เบอร์ติดต่อ : 094-5317692