องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นายจรัส   แสงพันธ์
นายจรัส แสงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
105   คน
สถิติทั้งหมด
23870   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

สมาชิกสภา

นางชุติมา วรราช
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ร้อยตรีชุมพล น้อยก่ำ
รองประธานสภาฯ
นางเยาวนี ศรีทน
สมาชิก อบต. ม. 1
นายขจร แซ่ลี้
สมาชิก อบต. ม. 1
นางคำเฟือง จันทะสุข
สมาชิก อบต. ม. 2
นางจุไรพร เขียวประดิษฐ์
สมาชิก อบต. ม. 2
นางสมร นามละคร
สมาชิก อบต. ม. 3
นายอุดม ลาเอ็ด
สมาชิก อบต. ม. 4
นายทองก้าน ปัจจัย
สมาชิก อบต. ม. 5
นายประยูร โนนทิง
สมาชิก อบต. ม. 5
นายชัยสิทธิ์ คนสันต์
สมาชิก อบต. ม. 6
นางสมคิด ทองดา
สมาชิก อบต. ม. 6
นายจรูญ นามนวด
สมาชิก อบต. ม. 8
นายสมบูรณ์ ดวงคำจันทร์
สมาชิก อบต. ม. 8