องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นายจรัส   แสงพันธ์
นายจรัส แสงพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
28   คน
สถิติทั้งหมด
24296   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

กองการศึกษา

นายขชล เขียวโพธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางพรรณทิพย์ วงษ์ทรงยศ
นักวิชาการศึกษา
นางนิสากร อติรัตนวงษ์
ครู
นางสาวอรนลิน คำพุก
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป​
นางสุดชาดา มาลาเวียง
ผู้ดูแลเด็กเล็ก