องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นางสาวนิภาพร  กงชา
นางสาวนิภาพร กงชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เบอร์ติดต่อ :0614424632
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
35   คน
สถิติทั้งหมด
55170   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

โครงการฟันสวยด้วยมือเรา ประจำปี 2563 

ลงข่าว: 21/08/2563    10   182

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ภูเวียง ได้จักโครงการฟันสวยด้วยมือเรา ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเพ็กและโรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา มีสุขภาพช่องปากและสุขภาพฟันที่ดี