องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นางสาวนิภาพร  กงชา
นางสาวนิภาพร กงชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เบอร์ติดต่อ :0614424632
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
35   คน
สถิติทั้งหมด
55170   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

โครงการส่งเสริม "การใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564 

ลงข่าว: 14/09/2564    3   101

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
ขอบคุณท่านอาจารย์ กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมวิทยากร ท่านอาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดีฯคณะนิติศาสตร์ มข. ท่านอาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน ท่านอาจารย์ นรากร วรรณพงษ์ และคณะทำงานจากคณะนิติศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการส่งเสริม "การใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ' ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ